TanyaR's Blog

**October Sizzlin Hot Numbers**

October Sizzlin' Hot Numbers

 

026 248 461 643 829
142 307 480 674 846
167 341 520 724 867
136 397 560 738 953
213 439 632 756 980

 Box hit: Early PA 346 / Cali 236 

Entry #1,799

**MY Follow~up Numbers**

 Sunday 14th October 2012 

State      Midday Pick3 Follow~ups   Evening Pick3 Follow-ups 
Ohio 340=652/893/895  547=462/703/092
Georgia 715=802/581/260  008=903/375/553
Michigan 477=959/200/922  031=669/489/586
New York 122=129/380/677  918=043/428/463
New Jersey 003=025/475/558  996=274/515/441
S Coralina 344=432/673/899  111=385/258/666
Tristate 791=878/119/246  646=948/189/191
PA 164=203/597/619  026=632/419/571
Kentucky 952=675/142/407  365=249/587/810
Texas 688=365/606/133  123=098/139/678
Florida 879=851/092/324  373=026/267/828
Chicago 218=418/692/763  345=402/643/890
Missouri 804=246/489/359  214=046/287/769
Virginia 762=238/138/217  716=842/083/261
Idaho 466=043/834/911  714=092/333/269
California 521=055/094/076  981=117/358/436
Louisiana  273=170/411/728

MIRROR NUMBERS)(   Str888 hits Early Tristate 418/

Box hits Early NY 957/ NJ 505/ PA 346/ Fla 124 

Entry #1,798

**MY Follow~up Numbers**

 Saturday 13th October 2012 

State      Midday Pick3 Follow~ups   Evening Pick3 Follow-ups 
Ohio 678=415/646/123  870=279/620/325
Georgia 065=616/857/510  386=178/068/831
Michigan 344=432/673/899  264=779/020/719
New York 347=704/905/892  392=823/055/847
New Jersey 182=139/150/637  233=496/737/788
S Coralina 611=926/624/133  356=793/034/801
Tristate 374=795/036/829  668=472/893/113
PA 153=641/777/608  250=954/195/705
Kentucky 877=277/518/322  474=616/857/429
Texas 456=468/709/901  353=855/196/808
Florida 347=259/450/892  504=499/740/959
Chicago 983=027/268/118  139=258/893/684
Missouri 355=828/766/088  699=306/597/144
Virginia 938=989/266/483  834=040/281/595
Idaho 157=549/180/602  143=999/240/698
California 762=897/138/217  094=082/731/549
Louisiana  448=914/155/993

MIRROR NUMBERS)(

(Locked)
Entry #1,797

**MY Follow~up Numbers**

 Friday 12th October 2012 

State      Midday Pick3 Follow~ups   Evening Pick3 Follow-ups 
Ohio 264=779/020/719  491=493/734/946
Georgia 175=104/822/620  091=158/187/546
Michigan 986=445/686/431  876=508/416/552
New York 461=006/247/916  543=438/432/321
New Jersey 696=949/190/141  365=249/587/810
S Coralina 526=777/018/071  658=553/794/103
Tristate 081=857/644/536  708=436/677/253
PA 133=420/664/688  689=442/683/134
Kentucky 693=997/138/148  558=975/216/003
Texas 703=870/444/257  712=128/369/267
Florida 659=998/239/104  576=869/110/021
Chicago 719=328/569/264  070=006/851/525
Missouri 484=601/842/939  539=864/105/084
Virginia 608=580/821/153  293=024/320/748
Idaho 220=150/832/775  933=783/168/488
California 395=140/284/840  292=524/684/747
Louisiana  836=834/075/381

MIRROR NUMBERS)( Str888 hits Early PA 153/

Box hits: Early NY 347/ NJ 182/ Tri 374/ Texas 456/ Fla 347/ Cali 762

Entry #1,796

**October Sizzlin Hot Numbers**

October Sizzlin' Hot Numbers

 

026 248 461 643 829
142 307 480 674 846
167 341 520 724 867
136 397 560 738 953
213 439 632 756 980

 Box hit: Early NY 786

Entry #1,795

**MY FolloW~up Numbers**

 Thursday 11th October 2012 

State      Midday Pick3 Follow~ups   Evening Pick3 Follow-ups 
Ohio 667=489/730/112  945=348/733/490
Georgia 301=203/444/856  861=187/428/316
Michigan 568=906/147/013  007=134/516/552
New York 461=006/247/916  143=438/679/698
New Jersey 514=894/135/069  349=419/660/894
S Coralina 670=284/525/125  737=766/007/282
Tristate 731=776/017/286  467=426/093/912
PA 720=520/761/275  222=713/914/777
Kentucky 039=242/705/584  355=945/216/003
Texas 854=144/725/309  558=975/216/003
Florida 660=791/982/115  995=910/151/440
Chicago 707=477/718/252  607=014/255/152
Missouri 937=996/381/482  080=730/901/535
Virginia 854=099/271/309  107=865/835/652
Idaho 659=998/239/104  166=162/679/611
California 251=146/378/706  111=385/258/666
Louisiana  015=513/103/560

MIRROR NUMBERS)(

Entry #1,794

**October Sizzlin Hot Numbers**

October Sizzlin' Hot Numbers

 

026 248 461 643 829
142 307 480 674 846
167 341 520 724 867
136 397 560 738 953
213 439 632 756 980

 Str888 hits: Early NY 461

Entry #1,793

**MY Follow~up Numbers**

 Wednesday 10th October 2012 

State      Midday Pick3 Follow~ups   Evening Pick3 Follow-ups 
Ohio 716=842/083/261  559=478/719/004
Georgia 399=561/402/844  488=996/237/933
Michigan 162=108/181/612  274=828/180/729
New York 601=135/244/156  639=121/362/184
New Jersey 645=191/332/190  490=757/998/945
S Coralina 993=722/963/448  794=705/096/249
Tristate 413=498/932/968  553=944/185/008
PA 512=948/225/067  737=760/007/282
Kentucky 233=496/737/788  301=203/444/856
Texas 953=695/360/408  753=414/656/208
Florida 588=863/875/033  513=646/119/068
Chicago 331=261/502/886  091=158/187/546
Missouri 665=855/096/110  497=617/141/942
Virginia 856=014/055/301  773=085/326/228
Idaho 339=086/427/884  171=104/175/626
California 988=207/448/433  357=529/770/802
Louisiana  160=150/122/615

MIRROR NUMBERS)(

Entry #1,792

**MY Follow~up Numbers**

 Tuesday 9th October 2012 

State      Midday Pick3 Follow~ups   Evening Pick3 Follow-ups 
Ohio 952=892/277/407  234=721/962/789
Georgia 209=658/899/754  863=898/139/318
Michigan 200=164/935/755  049=144/826/594
New York 202=481/722/757  756=924/165/201
New Jersey 861=117/358/312  490=757/998/945
SoCoralina 601=135/244/156  555=478/719/000
Tristate 885=275/516/330  416=901/142/961
PA 311=538/779/866  528=488/729/073
Kentucky 529=104/345/074  270=140/381/725
Texas 072=938/761/527  755=847/533/200
Florida 915=357/923/460  097=088/734/542
Chicago 138=142/383/683  259=223/454/704
Missouri 805=688/798/350  032=272/605/587
Virginia 948=040/125/493  583=633/378/038
Idaho 082=954/540/357  937=988/701/482
California 561=451/692/016  388=012/910/833
Louisiana  153=518/123/608

MIRROR NUMBERS)(

Entry #1,791

**My Follow~up Numbers**

 Monday 8th October 2012 

State      Midday Pick3 Follow~ups   Evening Pick3 Follow-ups 
Ohio 276=513/754/721  250=954/195/705
Georgia 791=878/119/246  651=802/517/106
Michigan 866=301/542/311  471=586/827/926
New York 197=137/608/642  478=396/357/923
New Jersey 555=478/729/000  059=080/291/504
S Coralina ***************  355=490/631/800
Tristate 059=505/746/504  952=675/142/407
PA 673=828/069/128  484=601/842/939
Kentucky ***************  238=103/899/783
Texas *************** ****************
Florida 201=920/161/756  355=945/186/800
Chicago 540=532/773/095  849=304/545/394
Missouri 261=841/417/716  857=383/912/302
Virginia 552=968/209/007  470=247/388/925
Idaho 242=997/248/797  226=068/309/771
California 647=610/518/192  953=695/360/408
Louisiana  961=413/055/416

)(MIRROR NUMBERS)(

Entry #1,790

**October Sizzlin Hot Numbers**

October Sizzlin' Hot Numbers

 

026 248 461 643 829
142 307 480 674 846
167 341 520 724 867
136 397 560 738 953
213 439 632 756 980

 Box hits: Early Cali 647/ Late Ohio 250 

Entry #1,789

**MY Follow~up Numbers**

 Sunday 7th October 2012 

State      Midday Pick3 Follow~ups   Evening Pick3 Follow-ups 
Ohio 544=441/233/099  485=486/727/930
Georgia 912=817/202/467  838=291/532/383
Michigan 713=430/671/268  108=601/866/653
New York 823=406/647/378  981=117/358/436
New Jersey 469=090/079/914  286=473/714/731
S Coralina 195=119/140/640  029=360/526/574
Tristate 903=316/701/458  775=194/159/220
PA 409=492/733/954  217=438/679/762
Kentucky 984=529/770/439  140=249/490/695
Texas 198=731/372/643  017=456/279/562
Florida 101=709/715/656  285=257/466/730
Chicago 205=123/484/750  344=432/673/899
Missouri 356=793/808/801  362=052/358/817
Virginia 813=806/047/368  671=594/834/126
Idaho 273=024/320/748  553=944/185/008
California 154=206/181/609  016=925/168/561
Louisiana  771=809/050/226

MIRROR # Str888 hit 866 nBananaMichigan/ PA 673/ Cali 647

Box hits Early Ohio 276/ Michigan 261/ Late Tri 952/ Michigan 471/ NY 478

Entry #1,788

**MY Follow~up Numbers**

 Saturday 6th October 2012 

State      Midday Pick3 Follow~ups   Evening Pick3 Follow-ups 
Ohio 826=903/144/371  248=223/464/793
Georgia 897=395/636/342  365=249/587/810
Michigan 142=212/453/697  051=123/030/506
New York 155=975/144/600  834=040/281/389
New Jersey 171=103/175/626  253=525/556/708
SCoralina 192=472/813/647  964=477/262/419
Tristate 123=098/139/678  820=896/137/375
PA 420=437/678/975  678=405/466/123
Kentucky 695=415/656/140  673=828/069/128
Texas 296=632/156/741  482=518/769/937
Florida 119=989/032/664  619=650/719/164
Chicago 569=131/372/014  361=768/418/816
Missouri 533=537/766/088  444=200/441/999
Virginia 270=250/381/725  155=420/699/600
Idaho 252=461/892/707  552=968/209/007
California 934=599/918/489  064=657/898/519
Louisiana  411=914/155/966

)(MIRROR NUMBERS)(

Entry #1,787

**October Sizzlin Hot Numbers**

October Sizzlin' Hot Numbers

 

 

026 248 461 643 829
142 307 480 674 846
167 341 520 724 867
136 397 560 738 953
213 439 632 756 980

 

Str888 hits: BananaEarly Michigan 142 

Entry #1,786

**MY Follow~up Numbers**

 Friday 5th October 2012 

State      Midday Pick3 Follow~ups   Evening Pick3 Follow-ups 
Ohio 706=603/844/251  151=176/141/606
Georgia 560=151/392/015  098=736/118/543
Michigan 098=281/663/548  336=183/424/881
New York 329=445/686/874  968=004/389/413
New Jersey 798=258/549/243  385=110/351/830
S Coralina 701=041/292/256  209=658/899/754
Tristate 958=723/131/403  248=223/464/793
PA 851=032/601/306  324=588/829/879
Kentucky 913=574/060/468  356=794/032/801
Texas 005=301/884/550  242=997/238/737
Florida 307=313/554/852  292=524/684/747
Chicago 527=121/735/027  850=180/047/305
Missouri 959=711/516/404  781=574/835/236
Virginia 227=981/422/772  548=655/396/093
Idaho 086=509/758/531  947=770/155/492
California 961=430/055/416  878=294/107/323
Louisiana  503=881/122/058

)(MIRROR NUMBERS)( Str888 hit Early NY 155

 Box hits: Early GA 897/ NJ 171/ Virginia 270 

Entry #1,785